طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

آبیار ی تحت فشار رو ش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فشار وارد لوله های اصلی و فرعی شده و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان، آبپاش، آبفشان و یا نازل میگویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج میشود .آبیاری تحت فشار علاو ه برجلوگیری از اتلاف آب ،باعث بالا بردن کیفیت تولید در واحدسطح میشود به طوریکه راندمان آبیاری بارانی ۷۰ درصدو آبیاری قطر های ۹۵ درصد است . درحالی که با روش آبیاری به شکل سنتی ،راندمان آبیاری مزارع از ۵۰ درصد فراتر نمیرود

باتوجه به کمبود نزولات آسمانی درکشورمان وعدم توزیع مناسب‌زمانی ومکانی بارشها، همچنین بروز خشکسالی‌های متعدد در سالهای اخیر، ضرورت تبدیل روشهای آبیاری سنتی به روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای بیش از پیش احساس می شود

انواع روشهای آبیاری تحت فشار

 مزایای آبیاری تحت فشار

۱-آبیاری تحت فشار یکی از روشهای عملی مقابله با خشکسالی می باشد.
۲- آبیاری تحت فشار (روش قطره ای ) ۸۰ درصد آب به مصرف واقعی می رسد ولی در آبیاری کرتی ۳۰ درصد.
۳- در آبیاری تحت فشار به دلیل صرفه جویی در مصرف آب می‌توان اراضی بیشتری را کشت نمود .
۴- در آبیاری تحت فشار، آب به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و توزیع می گردد.
۵- در آبیاری تحت فشار(روش قطره ای ) می توان کود و سم و سایر عناصر غذایی را همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد که این کار باعث کاهش هزینه های تولید می شود.
۶- آبیاری تحت‌فشار را می توان در اراضی شیبدار و نا هموار و کم عمق و بدون تسطیح اجرا نمود.
۷- در آبیاری تحت فشار (روش قطره ای) از رویش علف های هرز و هدر رفتن آب در مسیر انتقال به مزرعه جلوگیری می گردد.
۸- در آبیاری تحت فشار (روش قطره ای ) آب بطور مستقیم به ریشه گیاه میرسد و از نفوذ به عمق و تبخیر آب در سطح مزرعه جلوگیری می شود.
۹- در آبیاری تحت فشار به دلیل مرطوب نگه داشتن محیط رشد گیاه در حد مطلوب ، باعث کاهش آفات و بیماریهای گیاهی می گردد.
۱۰- آبیاری تحت فشار باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های آبیاری و تولید می گردد.
۱۱- در آبیاری تحت فشار با کنترل میزان پخش آب در مزرعه از فرسایش خاک زراعی جلوگیری می‌گردد.
۱۲- در آبیاری تحت فشار آب مورد نیاز گیاه به موقع و متناسب با نیاز آبی آن انجام می شود.
۱۳- آیا می دانید که مصرف آب در آبیاری تحت فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در هر هکتار ولی در آبیاری نشتی ۱۰۰۰۰ متر مکعب در هکتار است.
۱۴- در آبیاری تحت فشار (روش بارانی ) می توان برای شستشوی برگ درختان وجلوگیری از یخ زدگی شکوفه ها وگرما زدگی گیاه استفاده کرد.
۱۵- آبیاری تحت‌فشار در بعضی ازمحصولات باعث بالا رفتن کیفیت و کمیت در تولید محصول می‌شود.
۱۶- در آبیاری تحت فشار ( قطره ای ) در بعضی مناطق کوهستانی می توان برای ایجاد فشار در لوله‌ها از اختلاف ارتفاع زمین استفاده کرد.

به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی هر گیاه و توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر شده اند، پخش می گردد آبیاری قطره ای گفته می شود. در واقع در این سیستم، آبدر نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطحخاک خیس شودکه ضمن صرفه جویی در مصرف آب باعث افزایش عملکرد محصول و نیزکاهش رشد علف های هرز می گردد

تشکیلات آبیاری قطره ‌ای:
منبع آبی، موتورپمپ، سیکلون،  تانک کود، مرکز کنترل، توری، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی، قطره چکان.
طرز کار شبکه آبیاری قطره ‌ای:
آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود.  بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد. آب پس از عبور از  توری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند. در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه‌ای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است. ولی برای غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرف نمی‌کند

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر