طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

مگسهای سفید گلخانه به تعداد زیادی میزبان حمله می کنند. میزبانهای اقتصادی و مهم آن عبارتند از: لوبیا، کدوی چینی، خیار، کدوی خوراکی، بادمجان، لوبیای سبز، فلفل سبز، کاهو، گیاهان زینتی، بنت فنسول، سیب زمینی، کدو تنبل، رز، توت فرنگی. سیب زمینی شیرین، گوجه فرنگی، توتون، تنباکو،شاهی، هندوانه. همچنین بسیاری از علفهای هرز بعنوان میزبان ثا نویه برای این آفت عمل می نمایند

مگس سفید گلخانه

پراکندگی و انتشار افت
این آفت پراکندگی جهانی دارد . پراکندگی آن بطور گسترده در سرتاسر نواحی استوایی و زیر استوایی می باشد و در گلخانه هایی که در مناطق معتدل قراردارند ظاهر می شود. مگس سفید گلخانه اولین بار در سال ۱۹۰۷ در اوهایو گزارش ثبت شد و هم اکنون در تمام نقاط این جزیره پراکنده شده است.
خسارت
پوره ها و حشرات کامل شیره گیاهی را از برگ ها می مکند. خسارت، اغلب قابل مشاهده نیست. جمعیت بالای حشره باعث کاهش قدرت گیاه میزبان می شود. حشرات بالغ و جوان از خود عسلک ترشح می کنند. این ماده چسبناک محیط گشت مناسبی برای قارچهای دوده ای هستند . عسلک و قارچهای دوده ای باقیمانده در گیاه بطور قابل توجهی بازار پسندگی گیاهان و میوه ای را کاهش می دهند

رفتار
مراحل مختلف زندگی این حشره عموماً ب صورت طبقه های عمودی در روی گیاه میزبان دیده می شود. حشرات بالغ روی برگهای جوانتر دیده می شوند و تخمهایشان را در این سطوح می گذراند. مراحل مسن تر این حشره در سطوح پایین تر گیاه دیده می شوند. شفیره ها و حشرات جوان بالغ در سطوح و لایه های پائینی گیاه دیده می شوند.
مدیریت آفت
مگس سفید گلخانه در محصولات گلخانه ای به طرق مختلف انتقال می یابد:
۱- از طریق قلعه ها و گیاهانی که از آنها گیاهان اصلی را در گلخانه تکثیر می دهیم.
۲- از طریق گیاهان مسن تر همان گیاه در گلخانه
۳ -از طریق علفها یهرز یا گیاهان آلوده در گلخانه
۴ -از طریق گیاهان یا علفهای هرز اطراف و بیرون گلخانه

۵ -از طریق پرسنل گلخانه و کسانی که گلهای سفید بالغ را در لباسهایشان به درون گلخانه منتقل می کنند و بدین طریق بعنوان یک اینکولوم اولیه عمل می نمایند.

کنترل شیمیایی
مگل سفید گلخانه به بسیاری از حشره کشهای ترکیبی مقاوم است. صابونهای (شوینده های) حشره کش و روغنها در مقابل این آفت بسیار مؤثر هستند .شواهدی وجود دارد که سمپاشی زینهای سیلیسی نیز بسیار مؤثر است.

شته ها
شته ها بعلت وسعت دامنه میزبانهایشان حشره های معروفی هستند . دو گونه اصلی آنها جزو آفات مهم گیاهان زینتی در گلخانه های آلاسکا بحساب می آیند. یکی شته سبز هلو  (Myzus Persicae)  و دیگری شته خربزه و سیاه (Aphids gossypii)

مقاومت به آفتکش ها

مقاومت شته ها به آفتکش ها بعلت کاربرد غلط و یا بیش از حد بوجود می آید. هرچه به میزان بیشتری از حشره کش استفاده شود مقاومت بیشتری در شته ها بوجود می آید. هرگز دوز را افزایش ندهید . برای مثال با از بین بردن شته های حساس مستعد، یک مقاومت غیر قابل مشاهد های بوجود می آید که

باعث تشکیل جعمیت بزرگتری از شته ها می شود. در نتیجه حشره کشهایی که در یک مقطع زمانی جمعیت بزرگی از شته های مستعد را از بین می برد دیگر برای حشرات باقیمانده اصلاح شده و اکثر نژادهای آن شته کاربردی ندارد.

صاحبان گلخانه اغلب مقاومت به شته ها را غیر عمدی و با کاربرد نادرست بیش از اندازه مسموم بوجود می آورند.

کنترل بیولوژیک شته ها

 نکته کلیدی برای موفقیت مبارزه بیولوژیک عبارتند از تشخیص بموع و زودهنگام آفت، پیشگیری از انتشار و ایجاد جمعیت حشرات مفید که اثر زیادی در روی کنترل جمعیت شته ها دارد.

پال توری سبز Green Lacewings

 احتمالاً بهترین و مستعدترین روش کنترل بیولوژیکی است لارو بال توری به شیر شته نیز معروف است . نحوه حمله لارو بال توری بدین صورت است که سم فلج کننده ای را به شکار خود تزریق می کند و سپس

محتویات مایع بدن آن را بیرون می کشد. هر بال توری در طول دو یا سه هفته ای دوره لاروی خود می تواند در هر هفته ۲۰۰ یا بیشتر آفت یا تخم آفت را بخورد.

تریپس گلخانه

کفشدوزکها یا پینه دوزها

 فشدوزک آسیایی و کفشدوزک خال صورتی مؤثرترین حشرات مفید برای کنترل شته ها در گلخانه هستند . بسیاری از حشره کشهایی را که برای مقابله با شته بکار می گیریم را نمی توان با کفشدوزک ها بکار برد.

مبارزه شیمیایی انتخابی
اگر شما روشهای شیمیایی را انتخاب می کنید، برای موفقیت مؤثرترین روش کنترل شته ها را دو بار و با فاصله سه یا چهار روز استفاده نمایید . اگر روش شما مؤثر نبود، سریع به نوع دیگری از کنترل روآورید . انواع مختلفی از روشهای مبارزه شیمیایی برای کنترل شته ها در گلخانه ها وجود د ارند . ما سعینمی کنیم که همه آ نها را لیست کنیم اما توصیه می کنیم که برای جلوگیری از مقاومت در شته ها از روش چرخشی شیمایی (سموم) استفاده کنید . پس از دو بار استفاده، همیشه از یک سم دیگر از یک کلاس دیگر استفاده کنید تا بتوانید از مقاومت شته ها جلوگیری کنید.
علاوه بر انتخاب یک سم مناسب، همیشه دستورالعمل استفاده صحیح آنرا کاملاً مطالعه کنید . از فواصل رفت وآمدی کارکنان مطمئن شوید، لباسها وتجهیزات مناسب بپو شید که شامل دهان بند و دستکش هنگام کار با مواد شیمیایی می باشد. اگر در برچسب پشت سم ذکر شده که در گلخانه استفاده نکنید. یا اگر ذکر شده که فقط برای مصرف در هوای آزاد هرگز نباید در گلخانه استفاده شود

دکتر Richard Linquist از دانشگاه اوهایو مصرف “Uphid Cocktail” را پیشنهاد می کند. این ماده ترکیب حشره کشی مناسب جهت مقابله با شته هاست

تریپس گلخانه Heliothrips haemorrhoidalis

توصیف و زندگی آفت

تخمها سفید و موزی شکل هستند و بصورت انفرادی در بافت گیاه گذاشته می شوند. انتهای تخم معمولاً بوسیله یک لنز دستی دیده می شود . رنگ لارو در مراحل ابتدایی تا حدودی سفید و با چشمان قرمز  رنگ لارو پس از تغذیه متمایل به زرد می شود. لارو بالغ بطور متوسط ۱ میلی متر طول دارد .

این حشره دو مرحله لاروی دارد که سپس پوست اندازی می ککند و به پیش شفیره تبدیل می شود که دارای رنگ زرد، چشمان قرمز،بالهای کوتاه است.

 حشره در مرحله شفیرگی کمی بزرگتر و دارای بالها و چشمان درشت تر است . در این مرحله هم رنگش متمایل به زرد است که با افزایش سن به تیرگی می گراید. در این مرحله شاخکها رو به بالا و عقب به روی سر قرار دارند حشره در مراحل پیش شفیرگی و شفیرگی تغذی های ندارند 

سر و سینه در حشره بالغ تیره مایل به مشکی هستند و شکم از زرد به زرد مایل به قرمز و سپس به قهوه ای و در آخر به سیاه تغییر رنگ می دهد. دماهای خنک با عث تأخیر در تغییر رنگ می شود

تریپس گلخانه

میزبانها

 در فلوریدا این تریپس مخصوص پنبه است اما از روی گیاهان زغال اخته، آزالیه، انگور، خرما ، ارکیده، آواکادو، گل شیپوری، خرمای زایشی ، افرا، ماگتولیا، انبه ، کوکب، سرخس ، و بسیاری دیگر از گیاهان زینتی هم جمع آوری شده است  خسارت تریپس گلخانه بر روی میوه های در حال رشد مرکبات بصورت ایجاد لکه بر روی پوست میوه است (لکه هیا گرد یا لکه های ضخیم و نامنظم ) همچنین این نوع خسارت بر روی میوه های دسته جمعی (گروهی) یا در جاهایی که یک برگ یا یک سرشاخه در تماس م ستقیم با میوه است دیده می شود

اهمیت اقتصادی
این تریپس در درجه اول از شاخ و برگ گیاهان زینتی تغذیه می کند. در ابتدا به سطح زیرین برگ حمله می کند و با تغذیه بیشتر جمعیت خود را افزایش می دهد و به سطح بالایی برگ تغییر مکان می دهد. برگها بیرنگ و رنگ پریده می شوند و بین رگبرگهای فرعی (کناری) به شکلی دیده می شود. برگهایی که شدیداً آسیب دیده اند زرد می شوند و می افتند. علاوه بر این بر اثر تغذیه تریپس قطرات بسیار کوچک مایع مایل به قرمز در هر دو سطح برگ دیده می شود که بوسیله تریپس ترشح شده اند و رنگ این قطرات بتدریج سیاه می شود. این گلبولهای مایع (قطرات کوچک ) از نظر اندازه بزرگ و سپس متوقلمی شوند و بلافاصله یک گلبول دیگر شروع به تشکیل شدن می کند که در نتیجه این اعمال باعث بوجود آمدن لکه های سیاه در مناطق مورد هجوم است. این گلبولها ب عنوان بازدارنده های پرواتورها (شکارچی ها) عمل می کنند.
در فلسطین تریپس گلخانه به برگها و میوه های مرکبات خسارت می زند اما باعث بوجود آمدن قطرات مذکور روی برگ نمی شود . خسارت روی میوه ممکن است قسمتهای مورد هجوم را بصورت فرو رفته و مشبک کند. این نوع خسارت بر روی میوه های نرسیده و کال دیده می شود.
در میوه های رسیده این نوع خسارت بخوبی قابل تشخیص نیست زیرا که در داخل پوست سالم میوه بدون فرو رفتگی ایجاد می شود. در کالیفرنیا با توجه به اطلاعات گذشته، تریپس گلخانه اقتصادی ترین آفت بر روی آواکادو بشمار می رود

کنه های تار عنکبوتی 

چهار گروه از کنه ها در گلخانه مهم هستند: ۱- کنه های تار عنکبوتی (کنه دو نقطه تار عنکبوتی) ۲- کنه تار عنکبوتی کاذب یا کنه پهن ۳ -کنه های پهن  ۴- کنه های جوانه، گ الزا، زنگسار یا کنه های اریونید

 شناسایی

۱- کنه دو نقطه تار عنکبوتی : این نوع کنه ها دارای تخمهای کروی هستند که رنگشان زرد کمرنگ متمایل به قرمز است در سطح زیرین برگها تخمگذاری می کنند. در بدن پوره ها و حشره های بالغ در نقطه برجسته برنگ سبز متمایل به قهوه ای دیده می شود. این کن هها تارهایی را برای محافظت خودشان می تنند. خسارتشان شامل نقاط برنزه بر روی برگهاست.

۲- کنه های تار عنکبوتی کاذب یا کنه های صاف: این نوع کنه ها چرخه زندگی طولانی تری را نسبت به کنه های دو نقطه تار عنکبوتی دارند. تخمهایشان به رنگ قرمز براق و بیضی شکل است که در هر دو سطح برگ و ب صورت دسته جمعی تخمگذاری می کنند. کنه های بالغ قرمز و سیاه هستند و تار تولیدنمی کنند. خسارت آنها شامل نقاط نقره ای روی برگ است اما ساقه ها هم برخی اوقات مورد حمله قرار می گیرند

۳- کنه های پهن :تخمهایشان را با تعداد زیادی برجستگی یا مفصل تولید می کنند که در زیر میکروسکوپ بشکل جواهرآلات بنظر می رسند. پوره ها در میان درز و شکافهای برگها و گیاهان می مانند. پس از مقداری رشد پور هها وارد یکمرحله ساکن از چرخه زندگی می شوند. ماده ها در ابتدای ظهور بسیار شفاف و براق هستند اما پس از مدت کمی کاهی رنگ می شوند و یک برجستگی نواری شکل سفید رنگ در پشت بدن آنها ظاهر می شود. خسارت آنها در سطح زیرین برگهای جوان دیده می شود که لبه برگها بحالت کنگره دار درمی آید و شبیه به علائم خسارت فیزیولوژیک است

۴- بدن کنه های جوانه و زنگار یا کنه های اریوفید کشیده و مخروطی شکل ا ست و در دو انتهای آن تیز شده و دارای پاهای بسیار کوتاه هستند

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر