طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

 انجام آزمون خاک قبل از کاشت :

به باغداران توصیه می شود حداقل یک سال قبل از احداث باغ، محل و زمین مورد نظر را با نظر کارشناسان باغبانی انتخاب کرده و با انجام نمونه بردار ی از عمق های مختلف خاک ( حداقل تا ۱۲۰ سانتیمتری ) وضعیت خاصلخیزی ،وجود یا عدم وجود لایه های محدود کننده آهکی، گچی و سنگریزه را در خاک ،pH ، بافت  زمین مطالعه کرده تا در صورت امکان محدودیت های آن برطرف شود . در صورتی که این زمین مشکل خاصی داشته باشد باید از کاشت نهال در آن صرف نظر شود و زمین مناسبتری انتخاب شود.

تهیه نقشه زمین :

درختان میوه برای رسیدن به حداکثر رشد، و تولید بیشترین و مرغوبترین محصول، نیاز به دریافت نور کافی دارند. این امر ایجاب می‌کند که هنگام کاشت، بین درختان مجاور فاصله بخصوصی، که برای درختان مختلف متفاوت است و به اندازه آنها در حداکثر رشد بستگی دارد، رعایت شود. اگر همانطور که در بیشتر باغ‌های سنتی ایران به چشم می‌خورد، درختان نزدیکتر از فاصله لازم کشت شوند هنگام باروری روی یکدیگر سایه می‌اندازند و میزان محصولشان پایین می‌آید. علاوه بر رعایت فاصله، درختان باید روی ردیف‌های منظم شمالی جنوبی کشت گردند تا اولاً بتوانند از نور آفتاب بیشتری استفاده ببرند و ثانیاً امکان رفت و آمد کارگران و وسایل موتوری فراهم گردد. نسبت فواصل درختان روی ردیف‌ها به فواصل بین ردیف‌ها،‌ روش‌های کاشت مختلفی را بوجود می‌آورد که از مهم‌ترین آنها می‌توان مربعی، مستطیلی، مثلثی و داربستی را نام برد.

در روش مربعی، فاصله درختان روی ردیف‌ها با فاصله بین ردیف‌ها برابر است، بطوری که هر چهار درخت روی رئوس یک مربع، قرار می گیرند و بنابراین در باغ، علاوه بر ردیف‌های شمالی جنوبی، ردیف‌های شرقی غربی نیز وجود خواهند داشت. در این روش، اگر فاصله مناسب در حین کاشت رعایت شده باشد، درختان در حداکثر رشد قسمت اعظم سطح باغ را می‌پوشانند و بین آنها فاصله کمی برای عبور و مرور کارگران و ماشین‌آلات باقی می‌ماند. در این روش، در صبح و بعد از ظهر، درختان مجاور روی هم سایه می‌‌اندازند و به همین دلیل، این روش هرچند برای نقاط گرمسیری که دارای نور بیشتر هستند قابل قبول است، برای نقاط سردسیر شمالی که شدت نور کمتری دارند مناسب نیست.

در روش مستطیلی فاصله درختان روی ردیف‌ها، از فاصله بین ردیف‌ها بیشتر است و به این دلیل با فرض تخصیص مساحتی مساوی با روش مربعی به هر دو درخت (مثلاً ۱۰× ۹/۴ متر، برابر ۷×۷ متر) درختان، در صبح و بعد از ظهر، سایه کمتری روی هم می‌اندازند و هر درخت از نور بیشتری بهره‌مند می‌گردد.

در این روش، درختان در حداکثر رشد، فواصل بین ردیف‌ها را پر می‌کنند ولی در روی ردیف‌ فاصله بیشتری برای درختان وجود خواهد داشت که عبور و مرور وسایل را در جهت شمالی جنوبی تسهیل می‌کند. این روش بویژه برای مناطق سردسیر مناسب است و توصیه می شود.

در روش مثلثی که لوزی و شش گوش هم خوانده می‌شود هر سه درخت روی رئوس یک مثلث(به طور معمول متساوی‌الاضلاع و گاهی متساوی‌الساقین) که جهت قاعده آن شرقی غربی است، و هر چهار درخت روی رئوس یک لوزی کشت می شوند. این روش از نظر سایه‌اندازی مانند روش مربعی است و تفاوتهای آن با روش مربعی این است که اولاً در این روش ردیف‌های شمالی – جنوبی وجود ندارد و ثانیاً با رعایت فواصل مساوی، در این روش حدود ۱۶% بیش از روش مربعی، در واحد سطح، درخت کاشته می شود.

در روش داربستی درختان، به روش‌های ویژه‌ای پیرایش می‌شوند و توسط چند ردیف سیم فلزی که به پایه‌های متصل هستند، نگاهداری می‌گردند. در این روش، درختان فقط از یک سو روی ردیف قرار دارند و به طور معمول درختان هر ردیف، در حداکثر رشد، فواصل بین خود را پر می‌سازند. چون گیاهان، در این روش‌ تنها «دو بعد» دارند. به بادهای عمود بر جهت ردیف حساسند و به این دلیل در مناطقی که دارای بادهای شدید و منظم هستند، راستای ردیف باید حتماً همسوی باد باشد تا یک سوی ردیف‌ در تمام طول صبح و پیش از ظهر، سوی دیگر در تمام طول بعد از ظهر و عصر از نور آفتاب بهره‌مند گردد.

پیاده کردن نقشه باغ و تهیه محل کشت:

برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی گوشه‌های زمین نقطه‌ای که به اندازه نصف فاصله کشت از دو مرز همان گوشه باغ (که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد) فاصله داشته باشد با کوبیدن میخ چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین ردیف درختکاری که ترجیح داده می‌شود شرقی غربی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد در روش‌های مربعی و مستطیلی و داربستی، ترسیم دو خط عمود بر خط اولیه از دو انتهای آن است. در سطوح بزرگ برای جلوگیری از اشتباه این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح کوچک می‌توان به شرح زیر اقدام نمود:

اول به فاصله ۳ متر از نقاط انتهایی الف و ب، دو نقطه ج و نقطه د روی پاره‌خط اولیه الف و ب مشخص می گردد. سپس به مرکزیت نقطه الف قوسی به شعاع چهار متر، و به مرکزیت نقطه ج قوسی به شعاع ۵ متر چنان رسم می‌شود که در نقطه س همدیگر را قطع کنند. همین عمل را برای نقاط ب و د انجام می‌گیرد تا نقطه ش به دست آید. بر حسب خواص مثلث قائم‌الزاویه، زوایای س- الف- ج- و ش- ب- د قائمه هستند. با امتداد دادن خطوط الف- س و ب- ش دو بعد دیگر از منطقه اصلی درختکاری را به دست می‌آورید که در روی آنها، به کمک متر فواصل بین خطوط را مشخص و توسط ریسمان به هم وصل می‌کنیم.

 

در روش مثلثی نیاز به خطوط الف – س و ب – ش نیست و جای آن باید پس از رسم خط الف – ب محل دومین درخت از سر ردیف، با متر مشخص و بعد به مرکزیت این نقطه و نقطه الف دو قوس با شعاعی مساوی به فاصله مورد نظر چنان رسم شود که همدیگر را قطع کنند، نقطه تقاطع، محل اولین درخت ردیف بعدی را مشخص خواهد کرد. این عمل باید آنقدر تکرار شود تا محل تمام ردیف‌ها مشخص گردد در هر سه روش ذکر شده تعیین محل درختان روی ردیف‌ها توسط متر انجام می‌گیرد. در صورتی که شکل زمین باغ کاملاً منظم و یا جهت دیوارهای آن شرقی غربی و شمالی جنوبی نباشد، قطعاتی از باغ خارج از محوطه اصلی درختکاری قرار می گیرند که در آنها می‌توان با امتداد دادن خطوط رسم شده محل درختان را مشخص کرد.

 

پس از تعیین محل درختان، توسط دست و یا مته خاصی که به تراکتور متصل است گودالی متناسب با نوع و ژرفای (عمق) خاک و ابعاد ریشه نهال بزرگتر باشد ابعاد گودال، نیز بزرگتر گرفته می‌شود. حفر گودال با دست، کاری پرزحمت است در حالی که با تراکتور این کار با سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام می‌پذیرد

آماده سازی چاله

یل مناسبی انتخاب کنید و گودالی ۲-۳ برابر عرض و طول ریشه حفر کنید. گودال بزرگتر به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی ریشه را درون آن قرار دهید و همچنین شروع رشد ریشه نیز راحت‌تر می‌شود.

عرض نیم متر برای مثال و عمق ۷۵ سانتی متر برای خاکی که مناسب است کنده میشود ولی اگر محل شما کاملا نامناسب و سنگلاخی است میتوانید تا دو متر عمق و یک متر عرض بکنید و با خاک خوب پر کرده و درختکاری کنید. در کل عمق و قطر گودال باید از عمق و طول ریشه‌ها بیشتر باشد.

پس از حفر گودال ۴ الی ۶ بیل کود دامی و  ۴ بیل ماسه را با خاکی که از چاله در آورده اید خوب مخلوط کنید (اگر خاک منطقه خوب نباشد آن خاک را دور ریخته و خاک مناسبی تهیه و با تعداد کود و ماسه ای که گفتیم مخلوط کنید)

 انتخاب نهال :

برای انتخاب نهال می توانید راهنمای انتخاب نهال را مطالعه بفرمایید

حفظ رطوبت ریشه ها تا رسیدن به محل کاشت :

پس از ضد عفونی نهال،برای حفظ رطوبت ریشه ها وجلوگیری از خشک شدن آنها بهتر است که ریشه نهال ها درداخل گونی کنفی ، کاه و کلش و یا خاک اره مرطوب نگهداری شوند

نگهداری در انبارهای مناسب در صورت عدم کشت سریع آنها :

پس ازضد عفونی ریشه باید این نهال ها بلافاصله برای حمل به محل کاش ت بارگیری شون  د . درغیر این صورت در انبارهای سرد برای مدتی نگهداری شوند . از کندن و رها کردن نهال ها درمعرض آفتاب باید خودداری شود . برای نگه داری نهال می توان از سردخانه با رطو بت ۹۵ درصد و دمای ۱ تا  ۲ درجه

سانتیگراد استفاده کرد.

نکاتی که در زمان بارگیری و حمل ونقل نهال باید رعایت شود

 پس از خرید نهال از نهالستان بلافاصله باید ریشه و سرشاخه های آنها مرتب شده، نهال هادسته بندی و ریشه آنها ضدعفونی شده و به محل کاشت حمل شوند.

 برای حمل نهال ها به نقاط نزدیک بسته به تعداد و حجم نهال ها می توان از ماشین وانت کوچک و یا کامیون های اتاق دار استفاده کرد . برای این منظور در قسمت پشت اتاق راننده ازکف اتاق به طرف بالا یک ورق نایلون به بلندی طول اتاق کامیون کشیده می شود . دسته های نهال طوری در کامیون قرار داده می شوند که ریشه آنها به طرف جلو کامیون و پشت سر راننده، سرشاخه های نهال ها به طرف عقب کامیون قرار گیرند . دسته های نهال از کف اتاق کامیون روی ورق نایل ون به طور مرتب به صورت لایه لایه روی هم چیده می شوند تا لبه اتاق کامیون پر شود. سپس ورق نایلون را روی همه نهال ها کشیده و یک چادر برزنتی بلند رویهمه آنها کشیده می شود و با طناب محکم بسته می شود تا در حین حرکت ماشین و ایجادجریان هوا، ریشه ها در معرض باد قرار نگیرند

برای حمل نهال به نقاط دورکه حمل آنها یک تا دو روزطول می کشد باید از کامیون های کانتینر دار استفاده شود در غیر اینصورت باید از کامیون های دارای اتاق بلند و با پوشش کافی استفاده شود . برای این منظور هر دسته نهال باید داخل یک گونی نخی مرطوب قرار د اده شود ویا اینکه بدور ریشه های هر دسته نهال مقداری پارچه کنفی مرطوب پیچیده شود و نهال ها درکیسه های نایلون بلند قرار داده شوند و نهال ها درکانتینر بطور مرتب چیده شوند. بدین ترتیب در طول مدت حمل و نقل ، ریشه نهال ها رطوبت خود را حفظ کرده و کمتر در معرض جریان هوا قرار می گیرند . اگر از کامیون اتاق دار استفاده می شود باید با یک ورق نایلون بلند دور تادور داخل اتاق کامیون را پوشاند و نهال های دسته بندی شده را که دور تا دور ریشه آنها گونی نخی مرطوب پیچیده شده از کف اتاق بطور مرتب تا لبه اتاق کامیون چیده شود و روی آنهاورق نایلون کشیده شود و یک چادر برزنتی روی اتاق کامیون کشیده می شود و با طناب محکم بسته می شود . اگر هوا سرد و یخبندان است رطوبت گونی ها نباید در حدی باشد که یخ بزند چون در اینصورت به ریشه نهال ها آسیب می رسد باید سعی شود در حین بارگیری ، نهال ها تحت فشار قرار نگیرند . و بار یا وسایل دیگری روی آنها قرار داده نشود تا به ریشه، ساقه و جوانه های آنها صدمه ای وارد شود.

 نهال هائی که ریشه آنها به جابجایی و قطع انتهای ریشه اصلی حساس هستند مانند پسته، خرمالو، مرکبات، انواع سرو و کاج بهتر است این نهال ها درگلدان های توربی یا پلاستیکی کاشته شوند و با گلدان حمل شوند . سعی شود نهال ها در زمان مناسب حمل شوند تا مسائلی مانند سرما زدگی برای نهال ها در حین حمل و نقل بوجود نیاید سعی شود مدت زمان جابجائی نهالها با کامیون خیلی طولانی نشود و حداکثر از ۴۸ ساعت تجاوز نکند

 پس از تهیه نهال باید از موسسه تولید کننده نهال و یا مدیریت حفظ نباتات محل فروش نهال ، برگ گواهی بهداشت و اجازه حمل نهال به مقصد مورد نظر گرفته شود تا هنگام حمل و نقل نهال ها و برخورد با مامورین قرنطینه گیاهی که در بین جاده ه ا مستقر هستند مشکلی بوجودنیاید و نهال ها در کوتاهترین زمان ممکن به محل اصلی حمل شوند.

نکاتی که در موقع انبارکردن نهال باید رعایت شود

 سعی شود تعداد نهال مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه در بهتر ین زمان ممکن تهیه و جابجا شده و در زمین اصلی کاشته شود تا از انبار کردن نهال ها به مدت طولانی جلوگیری شود.

 پس از انتقال نهال ها از خزانه ، چنانچه زمین آماده و هوا مساعد باشد بلافاصله بایدنهال ها کاشته شوند و زمین آبیاری شود. برای این منظور پس ا ز تخلیه نهال ها ا ز کامیون، آنها را از گونی خارج کرده و به طور موقت به صورت مورب زیر خاک قرار داده و خاک مرطوب روی ریشه آنها ریخته شود . پس از کاشتن یک دسته نهال دسته دیگر را از خاک خارج کرده و بلافاصله کاشته شود تا به این ترتیب ظرف مدت یک روز تمام نهال ها کاشته شوند.

 در صورتی که هوا مساعد نباشد و یا زمین آماده کاشت نباشد و مجبور به انبار کردن نهال باشیم در این صورت باید گودالی مستطیلی یا کانال مانند در محلی که سایه وجود دارد ایجادشود و سپس نهال را از کامیون تخلیه، پوشش اطراف ریشه ها را باز کرده و هر دسته نهال رابطور مورب در داخل گودال قرار داد و روی ریشه آنها خاک مرطوب ریخته شودعمق از  ۵۰ سانتیمتر کمتر نباشد .

 در صورتی که مجبور باشیم نهال ها را در قسمت  آفتاب گیر زیر خاک نگهداری کنیم باید گودال یا کانالی در جهت شرقی – غربی زمین به  عمق۵۰  سانتیمتر ایجاد کرد و نهال ها را بطور مورب در ا ین کانال قرار داد به طوری که    سرشاخه های نهال ها به طرف جنوب باشد تا از تشعشع آفتاب روی بدنه آنها کاسته شود . ریشه و قسمتی از ساقه نهال نیز باید با خاک مرطوب پوشانده شود . اگر مدت انبار کردن طولانی شود و بارندگی صورت نگیرد باید خاک روی ریشه نهال ها آبیاری شود تا خاک اطراف ریشه هاخشک نشود.

در موقع قرار دادن نهال ها در گودال باید سعی شود نهال های هر رقم بطور مرتب در کنار هم در گودال قرار گیرند و از مخلوط کردن آنها خودداری شود تا در زمان کاشت دسترسی به نهال های هررقم به راحتی صورت گیرد و برای جابجایی نهال ها مشکل ی بوجودنیاید

در صورتی که ریشه نهال ها در حین حمل و نقل دچار بادزدگی شد و رطوبت خود را از دست داد ، می توان ریشه این نهال ها را به مدت ۲۴ ساعت در آب ولرم قرارداد تا با جذب آب ریشه ها با طراوت و شاداب شده و به حالت اول برگردند . در صورتی که ساقه نهال دچار بادزدگی شده باشد می توان کل نهال را مدتی در آب ولرم (آب چاه یا چشمه ) قرار داد تاپوست ریشه و ساقه با جذب آب، شادابی خود را بدست آورد

آماده سازی نهال:

تا قبل از کاشت باید ریشه‌ها را پاشنه پوشی کرد. یعنی ریشه‌ها نباید در معرض نور و هوا باشد و بهتر است اطراف ریشه‌ها را با خاک یا ماسه یا کیسه پلاستیکی سیاه پوشاند.

معمولا شب قبل از کاشت، نهالها را در آب میگذارند تا ریشه‌ها به اندازه کافی آبگیری بکنند و رقابت اسمزی بین خاک و ریشه اگر بوجود آمد ریشه‌ها آب از دست نداده و خشک نشوند.

ریشه‌های نهالی که میخرید باید کاملا قوی و سالم باشد. در هنگام در آوردن گیاه ریشه‌ها صدمه میبند. این قسمتهای صدمه دیده را با قیچی تیز باید هرس کنید. تا سطح تماس محل زخم با خاک کمتر شده و احتمال بروز بیماریهای قارچی کاهش یابد. این عمل همچنین موجب تحریک ریشه به تولید ریشه‌های فرعی میشود.

از طرف دیگر چون حجم ریشه‌ها در اثر انتقال کم شده‌است. بهتر است حجم ساقه‌ها را نیز هرس کرد تا ریشه و ساقه متناسب باشند.

ضد عفونی کردن نهال:

در یک بشکه ۱۰۰ لیتری آب مقدار ۱۰ کیلوگرم رس الک شده + ۵ کیلوگرم پهن الک شده + ۳۰۰ گرم سم قارچ کش مانند بنومیل مخلوط میکنند. و ریشه نهال را درون آن فرو برده و سپس میکارند.

رس و پهن به ریشه‌ها میچسبد و به دلیل خاصیتهای مختلفی که خداوند به آنها داده موجب ترمیم زخم‌های ریشه و حفظ رطوبت اطراف ریشه و تامین مواد غذایی اولیه مورد نیاز ریشه میشوند. سم قارچ کش نیز که فعالیت قارچها را در اطراف ریشه کم میکند.

این عمل در هر مقیاسی قابل انجام است و شما میتوانید به جای ۱۰۰لیتر آب از ۱۰ لیتر آب+۱ کیلوگرم رس+نیم کیلوگرم پهن + ۳۰گرم سم قارچ کش استفاده کنید برای کاشت چند نهال از این مخلوط استفاده کنید

انجام کاشت نهال:

بعد از کندن چاله، مهم طرز و محل قرار گیری نهال است. محل پیوند باید حدود ۱۵ سانتیمتر (یکم بالا پایین اشکال ندارد) بالاتر از سطح خاک قرار گیرد.
ریشه‌ها باید به صورت مرتب در خاک قرار گیرند و پیچیده و در هم نباشند. برای اینکار معمولا مقداری خاک به صورت کله قندی در ته چاله میریزند و ریشه‌های نهال را روی آن مرتب رو به پایین میگذارند.

آموزش کاشت نهال

روی ریشه‌ها را با خاک خوب سطح‌الارض میپوشانند و میتوانید اطراف نهال را به صورت کاسه‌مانندی شکل بدهید تا آب در آن خوب جای بگیرد و به مرور ته‌نشین شود.

آموزش کاشت نهال

نهال را به صورت عمود بر سطح قرار داده و تراز بودن آن را از دو طرف چک کنید، قبل از آبیاری خاک اطراف نهال را معمولا با ضربات پا محکم میکنند و بلافاصله آبیاری انجام میشود.

آموزش کاشت نهال

از این پس آبیاری باید به موقع انجام شود تا وقتیکه گیاه بتواند ریشه‌های جدید تولید بکند و از رطوبت خاک حداکثر استفاده را بکند. مقدار آبیاری به نوع درخت ربط زیادی دارد. مثلا نهال صنوبر یا بید به آبیاری زیاد جواب مثبت داده رشد بیشتری میکنند ولی برخی نهالها ممکن است به غرق آبی حساسیت نشان داده و بدتر خراب بشوند. لذا بهتر است آبیاری به اندازه باشد. در نهال جوان تازه کاشته شده میباید آب به اندازه کافی فراهم بشود و هر چند روز یکبار قبل از خشک شدن اطراف ریشه حتما آبیاری کنید.

منابع:

nahal100.ir

معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر