طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

معایب آبیاری بارانی:

هزینه اولیه ایجاد سیستم آبیاری بارانی و هزینه انرژی صرف شده برای ایجاد فشار آب در لوله ها درمقایسه با آبیاری سطحی زیاد تر است بخصوص برای مزارعی که آب دائم در دسترس نبوده و آب بر حسب تناوب و گردش در اختیار زارع قرار میگیرد چون در مدت کوتاهی باید مزرعه را آبیاری نماید

آبیاری بارانی نیاز به آب با کیفیت نسبتاً خوب دارد.

اگر شکل زمین مربع یا مستطیل نباشد آبیاری بارانی با دشواری همراه است

در مناطق باد خیز تلفات آب زیاد و یکنواختی آبیاری کم است.

آبیاری بارانی با افزایش رطوبت هوا گسترش بیماری های قارچی را بیش تر می کند

مزایای آبیاری بارانی:

بهره وری بیش تر از آب و افزایش محصول

کاهش تراکم آفات گیاهی و علف های هرز مزرعه

آسانی پخش کود شیمیایی و سم در مزرعه

آبیاری آسان در اراضی با شیب تند و پستی و بلندی ها

این روش نیاز به کرت بندی و تسطیح ندارد

چون آب به صورت قطرات باران پاشیده می شود مقداری اکسیژن هوا را جذب و در دسترس گیاه قرار می دهد

 

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر