طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

ادوات تسطیح لیزری:

لزوم انجام تسطیح اراضی زراعی در ایران به منظور بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه و استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. و در این میان تسطیح لیزری اراضی یکی از چشمگیرترین پیشرفت‌ها در آبیاری سطحی است

یک سیستم لیزری تسطیح مشتمل بر چهار قسمت اصلی می‌‌باشد:

دستگاه لیزر گردان

گیرنده پرتوی لیزر

سیستم دریافت پرتوی لیزر و کنترل اتوماتیک ارتفاع

تراکتور و لولر لیزری

دستگاه لیزر گردان دارای یک منبع تولید اشعه لیزر که توسط یک باطری کار می‌کند، می‌باشد. لیزر گردان با یک سرعت نسبتا‍ً بالا حول محور عمود بر سطح مزرعه می‌چرخد و تسطیح یک صفحه لیزری در بالای مزرعه می‌دهد. این صفحه لیزری می‌تواند به عنوان مرجع تسطیح مورد استفاده قرار گیرد. اشعه متصاعد شده از دستگاه لیزر توسط یک سنسور نوری که روی دستگاه باکت تسطیح نصب شده است، دریافت می‌شود. سنسور نوری از یکسری آشکارسازها که به‌طور عمودی روی هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است به‌طوری که با بالا و پایین شدن باکت تسطیح بر اثر حرکت روی زمین ناهموار، اشعه لیزر توسط آشکارسازها به سیستم کنترل منتقل می‌شود و سیستم کنترل، هیدرولیک تراکتور را وادار به بالا و پایین‌ آوردن تیغه می‌نماید و این عمل تا زمانی که اشعه لیزر به آشکارساز وسط برخورد نماید ادامه می‌یابد.

تسطیح لیزری
تسطیح لیزری

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر