طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

تحول کشاورزی با تراکتور های خودران

استفاده از رباتها در کشاورزی

فناوری درخدمت کشاورزی :
برداشت تمام خودکار توت فرنگی به کمک ماشین Agrobot رده E ، تعداد ۲۴ بازوی رباتیک ساقه را قطع می‌کند و سپس میوه را درون محفظه ویژه قرار می‌دهد

پیشرفتە ترین امکانات شیردوشی بز در اروپا

لوله گذاری برای زهکشی بدون حفر کانال