طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

سیکلوتیلر یا کلوخ خردکن:

 دارای چند گروه تیغه عمودی دوار به ارتفاع ۲۵-۲۰ سانتی متر است که هر دو تیغه به محور گردنده متصل می شود که این تیغه ها در سراسر عرض دستگاه قرار گرفته و مخالف جهت یکدیگر در کنار هم می چرخند که باعث خرد کردن کلوخه ها و عمل خاک ورزی می شوند . هنگامی که تیغه ها می چرخند به کلوخه ها ضربه می زنند . برای جلوگیری از فرار جانبی کلوخه ها و خارج شدن کلوخه ها از زیر دستگاه ، صفحه های جانبی که در دو طرف قسمت خاک ورز قرار دارند محیط بسته ای را برای انجام عملیات خاک ورزی ایجاد می کنند

سیکلوتیلر یا کلوخ خردکن
سیکلوتیلر یا کلوخ خردکن

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر